001 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (แบบ New Normal) ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดบางค้อ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ โรงเรียนได้เฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Bookmark the permalink.