003 เปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่  14  พฤษภาคม  2562

         เปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

Bookmark the permalink.