004 ธรรมะสู่โรงเรียน 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีคุณพ่ออันตน เอกชัย โสรัจจกิจ และ คุณพ่อยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญชัย เป็นวิทยากร​ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน​ ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ หลักธรรมคำสอน และความสนุกสนาน ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.