005 จัดกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ระดับชั้น ป.3-4 (ช่วงเช้า) และระดับชั้น ป.5-6 (ช่วงบ่าย) ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

Bookmark the permalink.