007 กิจกรรม Kids Camp 2022

ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้ร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Online ( Kids Camp ) กับนักเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้ประสานความร่วมมือกับ BALIUAG UNIVERSITY ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีความตกลงร่วมกันในพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 นักเรียนตัวแทนของเราในระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 รวม 10 คน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในวัยเดียวกันจากประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความกระตือรือร้น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากครูผู้สอนจึงขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้

Bookmark the permalink.