008 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

  • จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  เข้าฐานกิจกรรม และชมการแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี   ตอน กำเนิดสุดสาคร  โดยมีระดับอนุบาลเข้าร่วมชมการแสดงด้วย  ณ  หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.