008 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาทำการตรวจคัดกรอง ATK ในทุก 7 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาทำการตรวจคัดกรอง ATK ในทุก 7 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ คนขายอาหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ทุกคน ตามมาตรการของโรงเรียนที่เพิ่มเติมกว่าภาครัฐกำหนด ซึ่งทุกคนมีผลเป็นลบ

ส่วนการตรวจ ATK นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะดำเนินการตรวจเฉพาะผู้ที่มีอาการและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการประเมินในระบบ Thai Save Thai และประเมิน Timeline ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีกำหนด

Bookmark the permalink.