010 ทำการตรวจคัดกรอง ATK

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาทำการตรวจคัดกรอง ATK ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ – พนักงาน ร้านค้าที่โรงอาหารและพนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียนทุกคน รวมถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีความประสงค์ตรวจกับโรงเรียน ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่นทุกคนได้รับการตรวจโดยผู้ปกครอง ตามมาตรการของโรงเรียนที่เพิ่มเติมกว่าภาครัฐกำหนด ซึ่งทุกคนมีผลเป็นลบ
Bookmark the permalink.