011 วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เรื่องดาวจักรราศี ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารมารีอุปถัมภ์ เด็ก ๆ สนุกสนาน และได้รับความรู้ในรูปแบบนิทาน

Bookmark the permalink.