012 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 ทัศนศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เรื่องชีวิตสัตว์โลก ณ ห้องประชุมอันนา

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 ทัศนศึกษาผ่านระบบออนไลน์  เรื่องชีวิตสัตว์โลก  ณ ห้องประชุมอันนา เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์ สนุกสนานและตื่นเต้นกับตัวมาสคอตที่ออกมาทักทาย และถ่ายรูปร่วมกันคะ

             

Bookmark the permalink.