013 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีเปรมไหว้สวย ปีการศึกษา 2563

Bookmark the permalink.