014 ได้จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

ได้จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ด้วยระบบออนไลน์ (ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา)โดยโรงเรียนได้เป็นผู้จัดทำโปรแกรมเลือกตั้งเอง เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

Bookmark the permalink.