017 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

  • วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดบางค้อ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อทำบุญสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเป็นการส่งเสริม สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ขออนุโมนาบุญร่วมกันมา ณ โอกาสนี้
Bookmark the permalink.