017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีที่นักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อ รวมทั้งนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความสามารถด้าน ศิลปะการเต้นประกอบเพลง และร่วมกันระลึกถึงความทรงจำต่าง ๆ ภายในรั้วเขียวขาวของเรา

Bookmark the permalink.