018 กิจกรรมทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการแสดงออกทางความรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักการและเหตุผล โดยภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยจัดแสดง รวมถึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมทดลอง ปฏิบัติ ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.