018 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 98 คน และครู 10 คน ไปทัศนศึกษาที่สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

  • วันอังคารที่  20  สิงหาคม  2562
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 98 คน และครู 10 คน ไปทัศนศึกษาที่สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  วัดโพธิ์ และสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย กรุงเทพมหานคร  เวลา 07.30 – 16.00 น.
tour-p4-2562.1

Bookmark the permalink.