022 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด For Bright and Creative Generations ส่งเสริมการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ BCG Model (Bio – Circular – Green Economy) รวมถึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมทดลอง ปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นอย่างใกล้ชิด

Bookmark the permalink.