025 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป ในโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป ในโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูง
ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุข ประสบความสำเร็จดั่งที่ได้ตั้งใจไว้

Bookmark the permalink.