028 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายใจใสใส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

  • การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายใจใสใส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ อาคารโรงอาหาร 2 พุทธมณฑล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  • ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทางคณะดำเนินงานและฝ่ายบริการ ได้ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรม สถานที่รับประทานอาหาร เรือนนอนและห้องสุขา อีกทั้งได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรอบ ๆ บริเวณค่าย
Bookmark the permalink.