028 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือนวภพ (ศิลาภิรมย์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 345 คน คุณครู 35 คนไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ (ศิลาภิรมย์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Bookmark the permalink.