030 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา​ 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา​ 2566 โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ปทุมธานี โดยมีบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
  • ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3 รางวัล รางวัลเหรียญทอง จำนวน 52 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 6 เหรียญ และ เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ
  • ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ​ ในครั้งนี้
Bookmark the permalink.