030 จัดโครงการสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน (School Break)

  • โรงเรียนได้จัดโครงการสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน (School Break) ระหว่างวันที่ 3-21 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เด็ก ๆ เรียนสนุก มีความสุขกับการเรียน

      Bookmark the permalink.