034 สอบแข่งขันในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  2562

• นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 385 คน (วิชาคณิตศาสตร์ 196 คน วิชาวิทยาศาสตร์ 189 คน)  เข้าสอบแข่งขันในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 เวลา 8.00-12.00 น.ณ สนามสอบโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อาคารอันนา ชั้น 2-3

Bookmark the permalink.