036 กิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลชั้นปีที่ 3

  • การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลชั้นปีที่ 3 เด็กๆ ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีทักษะและความรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและเพื่อนๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ตื่นเต้นกับเหล่าฮีโร่ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์กับทางโรงเรียน แล้วเราจะได้พบกันใหม่ในปีหน้านะคะ
Bookmark the permalink.