043 ตรุษจีน 2563

วันพุธที่  22  มกราคม  2563 จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

• ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลบางใหญ่, ศูนย์สงเคราะห์ฯ และบ้านเด็กพิการในโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชุมชน” แก่หน่วยงาน 4 แห่ง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

Bookmark the permalink.