039 แข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือกร่วมกับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่  3  มกราคม  2563

• นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 15 คน ไปแข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือกร่วมกับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนราทร กรุงเทพมหานคร

Bookmark the permalink.