040 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 23

วันศุกร์ที่  3  มกราคม  2563

• จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 23 ณ ห้องประชุมอาคารอันนา ชั้น G

Bookmark the permalink.