042 เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานวันครู ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

วันพฤหัสบดีที่  16  มกราคม  2563

• โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานวันครู ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีโรงเรียนประสาทวิทยา นนทบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้ดำเนินการ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลประเภทครูดีเด่น จำนวน 10 คน และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน

Bookmark the permalink.