045 เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  2563

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์  เวลา 8.30 – 11.30 น.
ณ อาคารอันนา ชั้น G 

Bookmark the permalink.