046 จัดพิธีมอบเข็มวิริยศิษย์และเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวัน Honour Day 2019

  • วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  2563
  • จัดพิธีมอบเข็มวิริยศิษย์และเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวัน Honour Day 2019 จำนวน 361 คน  เวลา 13.00–15.30 น. ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.