056 จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA TEST0

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลบางใหญ่จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA TEST (ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกระดับพันธุกรรมโดยการสวอปตรวจด้วยตนเอง) สำหรับบุคลากรและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.