059 สอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

    • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิยม ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนสอบได้แล้ว 108 คน จากนักเรียน 131 คน คิดเป็น 82.44% (ยังไม่รวมนักเรียนที่อาจได้รับการเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2564 
    • ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่ของโรงเรียนและครู และความร่วมมือและเอาใจใส่ของผู้ปกครองทุกคน ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ทุกคน
    Bookmark the permalink.