063 รับประทานอาหารกลางวันที่ Tenjo Sushi The Crystal SB Ratchapruek และร่วมชมภาพยนตร์ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่

  • เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 โรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน 9 คน ที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา พร้อมด้วยคณะครู ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ Tenjo Sushi The Crystal SB Ratchapruek
  • และวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 โรงเรียนพานักเรียนชั้น ป.6 รุ่นที่ 26 จบปีการศึกษา 2565
  • พร้อมคณะครู ร่วมชมภาพยนตร์ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวัน
  • ณ โรงอาหารของโรงเรียน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET
  • ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศและระดับประเทศ
Bookmark the permalink.