064 ประเพณีวันสงกรานต์สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ภายใต้งาน “ตรุษสงกรานต์สราญรมย์”

  • จัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ภายใต้งาน “ตรุษสงกรานต์สราญรมย์”
  • ภายในงานเด็ก ๆ ได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยการใส่ชุดไทยหรือชุดลายดอกสีสันสวยงาม เข้าร่วมกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ชมการแสดงขบวนกลองยาว การแสดงรำไทยจากคณะครู และนักเรียน
  • มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากคณะครูอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความชื่นมื่น เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยให้คงอยู่สืบไป
Bookmark the permalink.