077 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  • วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบออนไลน์ โดยโรงเรียนได้เป็นผู้จัดทำโปรแกรมเลือกตั้งเอง เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
Bookmark the permalink.