104 จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ภายใต้งาน “สงกรานต์ชื่นใจ วิถีไทยเปรมประชา” ในวันนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในชุมชน คณะผู้บริหาร ครูอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ ความกตัญญู และสวมใส่ชุดไทยหรือชุดลายดอก เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ และชมการแสดงขบวนกลองยาว การแสดงของนักเรียน
  • บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เย็นชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้า
Bookmark the permalink.