030 ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 1

วันพฤหัสบดีที่  7  พฤศจิกายน  2562

• นักเรียนระดับอนุบาล 1 จำนวน 146 คน คุณครู 21 คน รถบัส 3 คัน ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ

tour-a12562

Bookmark the permalink.