032 ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 3

วันอังคารที่  5  พฤศจิกายน  2562 • นักเรียนระดับอนุบาล 3 จำนวน 152 คน คุณครู 16 คน ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ     

tour-a32562

Bookmark the permalink.