35 กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Adventure with the Super Heroes”35

  • เริ่มขึ้นแล้วสำหรับกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Adventure with the Super Heroes” จะเป็นการผจญภัยกับเหล่าฮีโร่ กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 วัน ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรก ของการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องเตรียมอนุบาลและน้องอนุบาลชั้นปีที่ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ตื่นเต้นกับเหล่าฮีโร่ และเกิดทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์กับทางโรงเรียนค่ะ
Bookmark the permalink.