60 ชื่อ “ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เปรมประชาพาสุขใจ”

  • เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับครูและบุคลากร ภายใต้ชื่อ “ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เปรมประชาพาสุขใจ” โดยในปีนี้ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นบนเรือสำราญ ริเวอร์ สตาร์ ปริ๊นเซส เป็นการส่วนตัว เพื่อให้บุคลากรได้รับประทานอาหารค่ำด้วยกัน พร้อมชมบรรยากาศอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน
Bookmark the permalink.