048 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และระดับประเทศทุกวิชา และขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

Bookmark the permalink.