003 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

ในวันพฤหัสบดีที่  12 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมในพิธี

002 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่28 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

001 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (แบบ New Normal) ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดบางค้อ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ โรงเรียนได้เฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

025 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป ในโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป ในโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูง
ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุข ประสบความสำเร็จดั่งที่ได้ตั้งใจไว้

024 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนยอดนิยม

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนยอดนิยม

023 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สมัครใจเข้าทดสอบ O-NET ซึ่งผลการทดสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน (จำนวน 120 คน) ที่สมัครใจเข้าทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  โรงเรียนสาธิต และระดับประเทศ ทุกวิชา และขอชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป

022 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ASMO THAI (2020)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 9 รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน ASMO THAI (2020) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

021 รางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์

เด็กชายคุณเจต พรหมหิตาทร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563  (ปีนี้คัดเลือกเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น)