025 เปรมประชาเดย์ 2564

ผ่านไปแล้ว!!! กับการแสดง “เปรมประชาเดย์ 2564” ในวันแรก (21 มีนาคม 2565)
เราเปิดเวทีด้วยชุดการแสดง “ Laila’s” ของนักเรียนสายแดนซ์ของเรา และต่อด้วยการแสดงของน้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาล และพี่ๆ ประถมศึกษาปีที่ 5 บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสดใส นักเรียนส่งประกายความน่ารักออกมาในทุกการแสดง แม้ว่าปีนี้จะจัดการแสดงในช่วงกลางวัน โดยยังยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดเอาไว้ก็ตามส่วนท่านผู้ปกครองก็ยังคงมาให้กาลังใจเด็กๆ เป็นรอบการแสดงกันอย่างเป็นระบบ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้

การแสดง “เปรมประชาเดย์ 2564” วันที่ 2 

https://www.facebook.com/โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา-334870377377496/videos/1116705399114174/

024 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิยม

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิยม ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนสอบได้แล้ว 66 คน จากนักเรียน 99 คน คิดเป็น 66.67% (ยังไม่รวมนักเรียนที่อาจได้รับการเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2563 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่ของโรงเรียนและครู และความร่วมมือและเอาใจใส่ของผู้ปกครองทุกคนขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ทุกคน

023 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดในวันที่ 15 มีนาคม 2565 (ครึ่งวันบ่าย)และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จัดในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติทักษะทางลูกเสือ ฝึกความมีระเบียบ รู้จักการทำงานร่วมกันในระบบหมู่ แก้ปัญหา ช่วยเหลือแบ่งปันกันโดยจัดในรูปแบบฐานกิจกรรม โดยได้รับการฝึกอบรมโดยวิทยากรจาก ชมรมลูกเสืออาสาสมัคร ข้ารองพระบาท

022 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 จัดในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 จัดในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โดยแบ่งช่วงเวลาระดับละครึ่งวันเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติทักษะทางลูกเสือ โดยจัดในรูปแบบฐานกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสำรองจะได้รับดาวประดับหมวกและเครื่องหมายพิเศษเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุก และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดีมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

021 กิจกรรม สายใยรักเปรมประชา พัฒนาลูกน้อย ปีการศึกษา 2564

ยอดเยี่ยมไปเลย!!!  กับการนำเสนอ Project Approach “สายใยรักเปรมประชา พัฒนาลูกน้อย 2564” ในวันที่ 7-14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารัก สดใส เด็ก ๆ ทุกคนมีความตั้งใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก  แม้จะมีเวลาน้อยแต่เด็ก ๆ ก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม

ในปีนี้ เด็ก ๆ ของเราให้ความสนใจและอยากเรียนรู้กับเรื่องราวทั้งหมด 3 ธีมด้วยกัน

  ธีม 1 Happy Farm

  ธีม 2 การเดินทางแสนสนุก

  ธีม 3 ท่องเที่ยวทะเล

ที่ผ่านมาผู้ปกครองจะมาเข้าร่วมกิจกรรมและมาให้กำลังใจลูก ๆ แต่ในปีนี้เพื่อสุขภาพอนามัยของเด็ก ๆ เราจึงยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้

  ทั้งนี้คุณครูทุกท่านได้ส่งรูปถ่ายและคลิปวีดีโอไปให้กับผู้ปกครองเพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อย

  ทางโรงเรียนและคุณครูต้องขอขอบคุณผู้ปกครองในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

020 กิจกรรม เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน

จากภารกิจหนึ่งที่เราเพื่อนมนุษย์พึงกระทำต่อกันก็คือการแบ่งปันเกื้อกูลกันดังคำสอนในพระวรสารกล่าวไว้ว่า“จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน” โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาตระหนักดีถึงความสำคัญของการแบ่งปันจึงได้จัดกิจกรรม “เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 17  ได้ร่วมกับครู  ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดซื้อและซ่อมบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนวัดนาร่อง สระบุรี มูลนิธิ โคเออร์ กรุงเทพมหานคร วัดศีลมหาสนิท กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

019 กิจกรรมประเมินพัฒนาการ นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2565

ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 วันที่ 4 มีนาคม 2565  เพื่อประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เด็กๆ ใช้ทักษะผ่านกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เด็กๆ สนุกสนาน ในการทำกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด