003 วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคุณพ่ออันตน เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นประธานในพิธี เพื่อขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษานี้

064 ประเพณีวันสงกรานต์สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ภายใต้งาน “ตรุษสงกรานต์สราญรมย์”

 • จัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ภายใต้งาน “ตรุษสงกรานต์สราญรมย์”
 • ภายในงานเด็ก ๆ ได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยการใส่ชุดไทยหรือชุดลายดอกสีสันสวยงาม เข้าร่วมกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ชมการแสดงขบวนกลองยาว การแสดงรำไทยจากคณะครู และนักเรียน
 • มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากคณะครูอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความชื่นมื่น เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยให้คงอยู่สืบไป

063 รับประทานอาหารกลางวันที่ Tenjo Sushi The Crystal SB Ratchapruek และร่วมชมภาพยนตร์ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่

 • เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 โรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน 9 คน ที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา พร้อมด้วยคณะครู ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ Tenjo Sushi The Crystal SB Ratchapruek
 • และวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 โรงเรียนพานักเรียนชั้น ป.6 รุ่นที่ 26 จบปีการศึกษา 2565
 • พร้อมคณะครู ร่วมชมภาพยนตร์ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวัน
 • ณ โรงอาหารของโรงเรียน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET
 • ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศและระดับประเทศ

062 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และระดับประเทศ ทุกวิชา และขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป

60 ชื่อ “ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เปรมประชาพาสุขใจ”

 • เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับครูและบุคลากร ภายใต้ชื่อ “ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เปรมประชาพาสุขใจ” โดยในปีนี้ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นบนเรือสำราญ ริเวอร์ สตาร์ ปริ๊นเซส เป็นการส่วนตัว เพื่อให้บุคลากรได้รับประทานอาหารค่ำด้วยกัน พร้อมชมบรรยากาศอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน

058 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World

 • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ  เพลิดเพลินกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกว่า 400 สายพันธุ์ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใจกลางกรุงเทพฯ ณ สยามพารากอน ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

057 จัดกิจกรรม Cooking Little Chef ช่วงปิดภาคเรียน

 • โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Cooking Little Chef ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ เป็นขั้นตอน มีการวางแผน คิดแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล

  056 จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA TEST0

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลบางใหญ่จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA TEST (ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกระดับพันธุกรรมโดยการสวอปตรวจด้วยตนเอง) สำหรับบุคลากรและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

  053 คนดีศรีเปรมไหว้สวย ประจำปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ “คนดีศรีเปรมไหว้สวย” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566​ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามารยาทแบบไทย สามารถแสดงความเคารพ​ การไหว้​ การปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม​ ณ​ ห้องประชุมอาคารอันนา