การประเมิน สมศ รอบ 2

ผลการประเมิน สมศ รอบ 2

Login UserExtended

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2014 เมษายน 2014 พฤษภาคม 2014
สัปดาห์ที่ 14 1 2 3 4 5
สัปดาห์ที่ 15 6 7 8 9 10 11 12
สัปดาห์ที่ 16 13 14 15 16 17 18 19
สัปดาห์ที่ 17 20 21 22 23 24 25 26
สัปดาห์ที่ 18 27 28 29 30

กระจายข่าว

Top Read | Content

ค่ายใจใสๆ รุ่นที่ 4
บรรยากาศ ณ ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว จ.สุพรรณบุรี
ประเพณีลอยกระทง
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
บรรยากาศการซ้อมเปรมประชาไนท์
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน
เปิดโลกการเรียนรู้
Benz & Boat 17-12-2550
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน
วันวิชาการปีการศึกษา 2550
Sport Days ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2550
ภาพเปรมประชาไนท์
ส่งท้ายปี 2550 ต้อนรับ ปี 2551 Very Happy
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
อบรม Backward Design
แหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับนักเรียน
บรรยากาศ-ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day camp)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ควรทราบ (ช่วงปีใหม่)
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ - เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
รับสมัครงาน (update 19-01-2550)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day camp)
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา
ผลการแข่งขันกับภายนอก
วันวิชาการประถม-มัธยม-19 มกราคม 2550
สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย
อนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 1 - 22 มกราคม 2550
รับประทานอาหารร่วมกันที่โออิชิ
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ผลงานที่ผ่านมา
การงานอาชีพเจ๋ง ! คว้าเรียบ 4 เหรียญทอง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรมธี (ว. วชิรเมธี)
Sport Days ประจำปีการศึกษา 2549
คนเก่งจากเปรมประชา
เอกลักษณ์ครูโรงเรียนคาทอลิก
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย
นักว่ายน้ำโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาคว้าถ้วยนักกีฬา
สัมภาษณ์...ดาวเด่น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองดีเด่น
ไข้เลือดออก
บรรณารักษ์คนใหม่กับห้องสมุดอินเตอร์เน็ต
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง สสวท. วิทยาศาสตร์
คนเก่งกลุ่มสาระการงานฯ
นิสิตจุฬาฯมากราบคุณครู
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2550
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของเรา
น้ำมะตูม
สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย

Analog Clock2

แนะนำโรงเรียน
เขียนโดย ครอ๊อด(ชัชฤทธิ์ ชมภูนุช)   
Saturday, 16 September 2006
Image


Image


Image


Image


Image

Image


Image


Image

Image

Image

Image
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 June 2012 )